კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვებგვერდის გამოყენება და მიზანი:

 


მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობა შეიძინოს და შექმნას მომხმარებლის პროფილი ვებგვერდზე, ვებ – გვერდზე შესვლით მომხმარებლის სახელით და პაროლით, რომელიც მან განსაზღვრა წევრობის დროს.

 


მომხმარებელი ასრულებს თავის წევრობას ვებ – გვერდის შესაბამისი განყოფილებიდან გაგზავნის საჭირო პირადობის ინფორმაციას ვებ – გვერდის შესაბამისი განყოფილებიდან და ასრულებს რეგისტრაციის პროცესს.

 


იმისათვის, რომ მოიპოვოთ მომხმარებლის ტიტული, როგორც ვებგვერდის წევრი, აუცილებელია იყოთ სრულწლოვანი და არ იყოთ დროებით შეჩერებული კომპანიის წევრობიდან ან არ აეკრძალოთ წევრობა განუსაზღვრელი ვადით. ის ფაქტი, რომ არასრულწლოვანებმა ან პირებმა, რომლებმაც, როგორც ზემოთ აღინიშნა, დროებით შეუჩერეს ან აუკრძალეს წევრობა კომპანიამ ამ შეთანხმების შესაბამისად, დაასრულეს ვებგვერდის რეგისტრაციის პროცესი, არ გამოიწვევს ვებგვერდის წევრის მომხმარებლის ტიტულის მოპოვებას. რა

 


მომხმარებელი აცხადებს, რომ მან წაიკითხა ამ ხელშეკრულების მთლიანობა, სრულად ესმის მისი შინაარსი და აცხადებს, რომ ვებ – გვერდი ან მობილური აპლიკაციები, რომლებიც მითითებულია ხელშეკრულებაში https://normlivinghome.com/ (თითოეული მობილური აპლიკაცია შეიძლება განსაკუთრებულად შეიცავდეს განსხვავებულ პირობებსა და პირობებს შესაბამისი განაცხადის მაღაზიის წესების მიხედვით). იმის აღიარება, რომ იგი იღებს და ამტკიცებს ყველა საკითხს უპირობოდ და უპირობოდ და იღებს წინასწარ, რომ ის არ წამოადგენს რაიმე წინააღმდეგობას ან წინააღმდეგობას ამ საკითხებთან დაკავშირებით.