ჩვენ შესახებ

Norm Living არის თურქული ავეჯის კომპანია, რომელიც აწარმოებს და ამზადებს სახლისთვის სხვადასხვა ავეჯს. მან გახსნა თავისი პირველი ფილიალი საქართველოში ბათუმში 2016 წელს და დღესაც განაგრძობს ავეჯის მიწოდებას ქართველი კლიენტებისთვის Norm Living Home ბრენდის ქვეშ.


 როგორც Norm Living, ის ყოველდღიურად ზრდის თავის საბაზრო წილს და დაარსების დღიდან ჩვენ ვიცით, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენი კომპანიის დაფასებული მომხმარებლების ინტერესთან და მათ ნდობას იმ კომერციული პოლიტიკით, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ.